All Systems Operational
Pålogging og nettsider Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Eksterne integrasjoner ? Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Helsenorge og Pridok booking Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Meldingsutveksling ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Andre tjenester ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jan 31, 2023

No incidents reported today.

Jan 30, 2023

No incidents reported.

Jan 29, 2023

No incidents reported.

Jan 28, 2023

No incidents reported.

Jan 27, 2023

No incidents reported.

Jan 26, 2023

No incidents reported.

Jan 25, 2023

No incidents reported.

Jan 24, 2023

No incidents reported.

Jan 23, 2023

No incidents reported.

Jan 22, 2023

No incidents reported.

Jan 21, 2023

No incidents reported.

Jan 20, 2023
Resolved - Reseptformidleren fungerer nå som normalt. Tjenesten overvåkes. Om du fortsatt opplever problemer, vennligst ta kontakt med NHN.

https://www.nhn.no/driftsmeldinger/feil-med-reseptformidleren

Jan 20, 15:42 CET
Monitoring - Oppdatering kl. 13:15
Det har gått trafikk gjennom Reseptformidleren siden klokken 12:15.
Dette betyr at helsepersonell har fått rekvirert resepter, men E-resept er å anse ustabil.

https://www.nhn.no/driftsmeldinger/feil-med-reseptformidleren

Jan 20, 13:32 CET
Investigating - We are currently investigating this issue.
Jan 20, 12:34 CET
Identified - Reseptformidleren er nede grunnet en antatt nettverksfeil. Feilen er ikke identifisert, feilsøking pågår.
Konsekvens av feilen er at helsepersonell ikke vil få rekvirert E-resepter. Og det skaper problemer med utleveringer fra apotek.

https://www.nhn.no/driftsmeldinger/feil-med-reseptformidleren

Jan 20, 12:30 CET
Jan 19, 2023

No incidents reported.

Jan 18, 2023

No incidents reported.

Jan 17, 2023

No incidents reported.