Problemer med reseptformidleren
Incident Report for Pridok AS
Resolved
Reseptformidleren fungerer nå som normalt. Tjenesten overvåkes. Om du fortsatt opplever problemer, vennligst ta kontakt med NHN.

https://www.nhn.no/driftsmeldinger/feil-med-reseptformidleren
Posted Jan 20, 2023 - 15:42 CET
Monitoring
Oppdatering kl. 13:15
Det har gått trafikk gjennom Reseptformidleren siden klokken 12:15.
Dette betyr at helsepersonell har fått rekvirert resepter, men E-resept er å anse ustabil.

https://www.nhn.no/driftsmeldinger/feil-med-reseptformidleren
Posted Jan 20, 2023 - 13:32 CET
Investigating
We are currently investigating this issue.
Posted Jan 20, 2023 - 12:34 CET
Identified
Reseptformidleren er nede grunnet en antatt nettverksfeil. Feilen er ikke identifisert, feilsøking pågår.
Konsekvens av feilen er at helsepersonell ikke vil få rekvirert E-resepter. Og det skaper problemer med utleveringer fra apotek.

https://www.nhn.no/driftsmeldinger/feil-med-reseptformidleren
Posted Jan 20, 2023 - 12:30 CET
This incident affected: Eksterne integrasjoner.